fbpx

NA SEJMOWEJ I SENACKIEJ KOMISJI ZDROWIA

Zaproszenie Tadeusza Ceglińskiego na obrady komisji senackich i sejmowych dowodzą, że posiada on wielkie poważanie i autorytet także w państwowych kręgach decyzyjnych, co zapewne nie miałoby miejsca w przypadku wątpliwości co do wiarygodności bioenergoterapeuty.

W 1995 roku Tadeusz Cegliński występował w roli eksperta na posiedzeniach wspólnych Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z Komisją Inicjatyw i Prac Ustawodawczych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmowej Komisji Zdrowia. Odpierał wówczas zarzuty, których celem było wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania tzw. lecznictwa niekonwencjonalnego, w tym bioenergoterapii. Sprawa została wniesiona pod obrady Sejmu w postaci gotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności gospodarczej. Demonstrując pozytywny wpływ swoich uzdrowicielskich zdolności, popartych wynikami badań i wspierany przez wiele osób ze świata medycyny i nauki, Tadeusz Cegliński wywarł istotny wpływ na przebieg debaty, w wyniku której udało się odrzucić projekt nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej, co w efekcie doprowadziło do wpisania bioenergoterapii do indeksu zawodów zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Poniżej fotografie zarchiwizowanych dokumentów – zaproszeń na posiedzenia komisji senackiej i sejmowej.

 

Zaproszenia dla Tadeusza Ceglińskiego na posiedzenie komisji senackiej i sejmowej