fbpx

BADANIA I EKSPERYMENTY NA ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

Skuteczność oddziaływania energii Tadeusza Ceglińskiego potwierdzają również badania naukowe przeprowadzone w 1996 roku pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Witolda Tuganowskiego w Katedrze Fizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania przeprowadzone pod kontrolą profesora Tuganowskiego i pracowników naukowych uczelni, polegały na rejestracji czynności skurczowej izolowanego preparatu węzła zatokowego serca królika na zasadzie „ślepej próby”.

 

Tadeusz Cegliński podczas badań naukowych
w laboratorium Katedry Fizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

 

W plastikowej komorze, gdzie znajdował się preparat, umieszczono dwie elektrody niepolaryzujące się, których końcówki połączono z przewodnikami (1,5 m). Przewody kończyły się uchwytami, które trzymał Tadeusz Cegliński.

 

WYNIKI BADAŃW sześciu doświadczeniach stwierdzono, że  swoim oddziaływaniem Tadeusz Cegliński przyspieszył znamiennie rytm rozrusznika, średnio o około 40% w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, które badane w ten sam sposób nie wywierały żadnego wpływu na czynność preparatu. Należy zaznaczyć, że w pracowni, ani w pobliżu, nie było urządzeń wytwarzających stałe pole elektryczne czy magnetyczne lub zmienne pole elektromagnetyczne (oprócz sieci miejskiej stanowiącej stabilne tło). 

 

 

Kierownik Katedry Fizjologii Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Witold Tuganowski, podsumowując wyniki badań stwierdził, że bezsprzecznym pozostaje fakt oddziaływania badanego na preparat. [...] opisane oddziaływanie pojawia się często, jest wyraźne, zaś warunki doświadczenia są kontrolowane, oznacza to, że faktycznie istnieje. Nie można przecież negować istnienia zjawisk, których istoty nie znamy, nie byłoby wtedy nauki.