fbpx

BADANIA I EKSPERYMENTY W POLSCE

Sława o dokonaniach Tadeusza Ceglińskiego przekroczyła granice Republiki Federalnej Niemiec. O fenomenie Ceglińskiego były audycje w radio. Obszernie o jego sukcesach zaczęła rozpisywać się prasa w Polsce, między innymi wydanie magazynowe  Ilustrowanego Kuriera Polskiego z dnia 9-10 stycznia 1988 roku w artykule „Polonijny bioenergoterapeuta”. Popularność i prasowe artykuły sprawiły, że Tadeusz Cegliński w roku 1987 został zaproszony przez Przewodniczącego Rady Państwa generała Wojciecha Jaruzelskiego na Zamek Królewski w Warszawie jako jeden ze stu Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, którzy rozsławiają imię Polski na zachodzie.

 

 Tadeusz Cegliński czwarty od lewej w pierwszym rzędzie.


Podczas pobytu w Polsce doszło do bezpośredniego spotkania dwóch wyjątkowych osobowości: znanego już bioenergoterapeuty, Tadeusza Ceglińskiego i doktora nauk medycznych, chirurga naczyniowego Krzysztofa Wasilewskiego, młodego naukowca z umysłem otwartym także na NIEWYTŁUMACZALNE. Doktor Krzysztof Wasilewski będący adiunktem Śląskiej Akademii Medycznej  wprowadził bioenergoterapeutę w medyczne środowisko naukowe w Polsce. Dzięki niemu to środowisko zainteresowało się umiejętnościami Tadeusza Ceglińskiego. Pozwoliło to na kontynuowanie licznych badań i eksperymentów w Polsce: w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Wojewódzkiej Poradni Leczenia Bólu i w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mających na celu próbę wyjaśnienia daru, jakim jest jego zdolność uzdrawiania.

 

Spotkaniami tymi zainteresowały się niemieckie media, dzięki którym możemy śledzić dalszą  „drogę do wiarygodności” Tadeusza Ceglińskiego. 

Bogaty zbiór artykułów prasowych znajduje się w jego prywatnym archiwum. 

Pracując na Oddziale Chirurgii Przewodu Pokarmowego w szpitalu klinicznym w Katowicach, będący chirurgiem naczyniowym i adiunktem  Śląskiej Akademii Medycznej doktor Krzysztof Wasilewski zwrócił uwagę na dokonania bioenergoterapeuty Tadeusza Ceglińskiego i zainteresował nimi swojego mentora, Prorektora ds. Klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej, prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Górkę. We wrześniu 1990 roku profesor Górka po nawiązaniu kontaktu z profesorem Günterem Wiegelmannem, wyraził gotowość do kontynuowania w Polsce badań nad fenomenem organizmu Tadeusza Ceglińskiego.

Pismo prof. Zygmunta Górki do
prof. Güntera Wiegelmanna

 

Tadeusz Cegliński z prof. Zygmuntem Górką w Republice Federalnej Niemiec, 
przed spotkaniem u prof. Wiegelmanna w Munster, 1990 r. 

 

 

 Otwartość Tadeusza Ceglińskiego i chęć weryfikacji posiadanego daru, zaowocowała tym, że Polscy naukowcy zaczęli aktywnie interesować się jego fenomenem.

 

Tadeusz Cegliński i dr n. med. Krzysztof Wasilewski w towarzystwie lekarzy obserwujących eksperymenty w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej.

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Cegliński z dr. Krzysztofem Wasilewskim przed Centralnym Szpitalem Klinicznym w Katowicach, 1990 r. 

 

Doktor Wasilewski zainicjował bezprecedensowe badania oddziaływania dotyku bioenergoterapeuty na substancję, która według wiedzy naukowej „nie posiada psychiki”, a mianowicie na wodę. Między innymi 14 września 1990 r. badania laboratoryjne na Uniwersytecie Śląskim  wykazały, że pod wpływem dotyku rąk Tadeusza Ceglińskiego woda destylowana, która znajdowała się w naczyniach, zmieniła swoje właściwości fizykochemiczne, stwierdzono wyraźny wzrost prędkości ogrzewania, zmianę pH i  przewodnictwa.

 

Badania przeprowadzał i sygnował swoim autorytetem prof. dr hab. Stefan Ernst, naukowiec zajmujący się termodynamiką i akustyką molekularną w badaniach cieczy. Wyniki badań chemiczno-fizycznych są potwierdzeniem, że oddziaływanie energii Tadeusza Ceglińskiego nie polega na wykorzystaniu psychologicznego wpływu sugestii, co wyklucza powstanie efektu placebo w stosowanych terapiach. Stanowi to niepodważalny dowód na to, że dotyk Tadeusza Ceglińskiego oddziałuje niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w jego skuteczność, czy też nie.

 

 

 

 

 

Wiele zbiegów okoliczności i wydarzeń spowodowało, że Tadeusz Cegliński w roku 1991 osiadł na stałe w Polsce, by w maju tegoż roku rozpocząć swoją działalność w Centrum Terapii Naturalnej w Tychach. Jednocześnie kontynuował dalszą weryfikację swojego daru uzdrawiania.


Początek lat dziewięćdziesiątych to cały cykl badań nad fenomenem Tadeusza Ceglińskiego, prowadzonych we współpracy i przy wielkim zaangażowaniu doktora Krzysztofa Wasilewskiego, który od wielu lat pracuje w Dubaju, gdzie jest cenionym, wybitnym chirurgiem, wprowadzającym innowacyjne metody leczenia chorób naczyniowych.


Współpraca nad tak fascynującym zagadnieniem, jakim jest wyjaśnienie niewytłumaczalnego, sprawiła, że Tadeusz Cegliński i dr Wasilewski w dalszym ciągu utrzymują kontakty, śledząc wzajemnie swoje osiągnięcia i spotykając się zarówno w Dubaju, jak i w Polsce.