fbpx

WŚRÓD NOBLISTÓW

W maju 1995 roku, pod hasłem „Medycyna u progu XXI wieku:  sztuka leczenia” odbyło się w Warszawie VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, które zaszczycili swoją obecnością laureaci nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii: prof. John Robert Vane z Anglii i prof. Bert Sekmann z Niemiec. Zaprezentowano wówczas pracę naukową „Dialog i Uniwersalizm”, wydaną przez Polską Akademię Nauk. Jeden z odczytanych rozdziałów autorstwa dr. n. med. Zygmunta Filipowicza, ordynatora Lecznicy Ministerstwa Zdrowia w Konstancinie, poświęcony był fenomenowi Tadeusza Ceglińskiego, który uczestniczył w sympozjum jako gość zaproszony.